programmnote: Dutch - English  Music Sample (Trance Position)

Trance Figuration

In 1990 werd ik door Jan Zekveld gevraagd om een orkeststuk te schrijven voor de VARA-Matinee in het Amsterdamse Concertgebouw. Dit resulteerde in Trance Formations , dat in september '91 door het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Richard Duffalo in première werd gebracht. Bij het werken aan dit stuk, kwam ik erachter over veel meer materiaal, ideeën en gedachten over orkestrale muziek te beschikken, dan ik in dit stuk kwijt kon. Hieruit ontstond het idee voor een groter, vierdelig, circa 50 minuten durend orkestwerk, waaraan ik tot de winter van '97 met tussenpozen gewerkt heb. Trance Position en Trance Dance werden beiden voor het eerts uitgevoerd tijdens de Nederlandse Muziekdagen, in 1994 en '96, door het Radio Symfonie Orkest, gedirigeerd door Jacques van Steen. Trance Figuration , dat overigens bedoeld is als het derde deel, componeerde ik als laatste en werd door Reinbert de Leeuw met het Residentie Orkest in februari '98 in première gebracht.

Met zijn omvang van circa zeven minuten, is Trance Figuration het meest beknopte deel van dit orkestrale vierluik. Het is overwegend opgebouwd uit vliedende, melodische patronen; in elkaar scharnierende lijnen die tezamen een polyfone textuur weven. De muziek is frivool van karakter. Het biedt tegenwicht aan de extatische uitbarstingen en motoriek van de hoekdelen, Trance Formations en Trance Dance , en de introverte contemplaties van het tweede deel, Trance Position .

Hoewel zich onder de oppervlakte een netwerk van onderlinge verwantschappen bevindt dat het geheel eenheid verschaft, beschikken de delen elk over een sterk geprononceerde identiteit en klankwereld. De grote vorm van het stuk is intuïtief ontstaan, maar is ongemerkt dicht tegen die van een traditionele symfonische vorm komen te liggen. Trance Figuration is vanuit deze optiek een Scherzo ; contrapuntisch en dartel, dunner geïnstrumenteerd dan de overige delen. Een integrale uitvoeirng van Trance Symphonies zal in april 2005 plaatsvinden, door de Holland Symfonia.

Trance Figuration is tot stand gekomen met financiële ondersteuning van het Fonds voor de Scheppende Toonkunst, Amsterdam.